Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
Desmit baušļi
Ticības apliecība
"Mūsu Tēvs" lūgšana
Kristība
Svētais Vakarēdiens
Grēksūdze
95 tēzes
Lutera Roze
Citāti no Mārtiņa Lutera
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Lutera rozeIespējams, ka viens no pazīstamākajiem ģerboņiem pasaulē ir Mārtiņa Lutera ģerbonis. Tas bija ne tikai M. Lutera personīgais zīmogs, bet cauri gadsimtiem tas kļuvis par simbolu luteriskajai baznīcai visā pasaulē.

Kā šis zīmogs ir radies un ko tas simbolizē?

1530. gadā Dēons, Saksijas princis, vēlējās pasniegt Luteram dāvanu – zīmoggredzenu. Prinča adjutants Lācars Špenglers uzrakstīja vēstuli Luteram, jautājot, ja viņam būtu zīmogs, kāds tas izskatītos. Luters veltīja laiku pārdomām un nosūtīja savus priekšlikumus Špengleram. Tos saņēmis, Špenglers nosūtīja Luteram iespējamā zīmoga zīmējumu. Lutera atbilde Špengleram ietver sevī klasisko zīmoga nozīmes aprakstu. Princis vēlāk personīgi dāvāja zīmoggredzenu savam teologam. 


Koburgas Pils, 1530. gada 8. jūlijā.

Manam draugam un godātajam, laipnajam Kungam:

Žēlastība un miers Jēzū Kristū!

Tā kā Tu vēlies zināt, vai mans ģerbonis ir uzzīmēts pareizi, es ar prieku rakstu Tev pirmās pārdomas par savu zīmogu, kas ir liecība manis sludinātajai teoloģijai.

Vispirms, sirds vidū ir jābūt melnam krustam, sirdij tās parastajā krāsā. Tas man atgādinās, ka ticība Krustā Sistajam mūs glābj, jo „ja Tu ticēsi savā sirdī, Tu būsi taisnots”. Lai gan krusts ir melns, un tas mūs nogalina un rada sāpes, tas tomēr ļauj sirdij palikt tās dabīgajā krāsā (sarkanā); tas neizposta sirds raksturu, tas nenogalina sirdi, bet uztur to pie dzīvības. Jo „taisnais no ticības dzīvos” – no ticības Krustā Sistajā.

Šāda sirds ir izvietota baltas rozes centrā, lai liecinātu par to, ka ticība rada prieku, mierinājumu un mieru. Citiem vārdiem, Dievs novieto ticīgos baltā, laimīgā rozē, kur tiem ir miers un prieks, „tāds miers, kādu pasaule nevar dot”. Tādēļ rozei jābūt baltai un nevis sarkanai, jo baltā ir gara un eņģeļu krāsa.

Šāda roze ir novietota debeszilā laukumā, jo šāds prieks, kas rodas garā un ticībā, ir sākums nākotnes priekam debesīs. Jau daļēji to piedzīvojam šeit un to palīdz izjust cerība, lai gan tas pilnībā netiek atklāts.

Ap šo lauku ir zelta gredzens (aplis), jo debesīs šīs svētības ilgs mūžīgi un nekad nebeigsies. Tās ir daudz dārgākas kā jebkāds cits prieks vai laba lieta. Tāpat kā zelts ir augstākais un vērtīgākais metāls.

 Mārtiņš LutersLutera ģerbonis sastāv no 5 formām, no kurām katrai ir sava krāsa. Tas parāda Dieva pestīšanas plānu.

  • Krusts – melns. Gan forma, gan krāsa atgādina mums par nāvi. Mūsu grēku dēļ mēs esam pelnījuši mūžīgo nāvi, bet Kristus nāve mūs glābj no mūsu grēkiem.
  • Sirds – sarkana. Gan forma, gan krāsa atgādina dzīvi. Mēs esam dzīvi darīti, ticot Kristum kā mūsu Pestītājam no grēkiem.
  • Roze – balts. Forma un krāsa mums atgādina par šķīstību. Mēs varam būt priecīgi, zinot, ka Dieva gaismā mēs varam būt svēti. Visi mūsu grēki mums ir piedoti.
  • Debesu fons – zils. Forma un krāsa atgādina par Dieva apsolījumu. Tas prieks, kas mums ir pašreiz un ko rodam mūsu ticībā Jēzum, ir tikai sākums mūžīgajam priekam, kuru Dievs mums ir sagatavojis.
  • Gredzens (aplis) – zelta. Forma un krāsa atgādina par mūžīgo svētlaimi.  Mūsu lielākais prieks būs pavadīt mūžību kopā ar mūsu Pestītāju debesu valstībā.

 
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »