Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Baznīcu nakts 2018.
2018.07.09 10:59 rakstīt redaktoram 
drukāt 

1.jūnijā Latvijā notika dažādi Baznīcu nakts pasākumi. Iespēja ienākt, aplūkot, pabūt klusumā vai paklausīties mūziku bija arī mūsu (Liepājas Lutera) baznīcā.

Pasākums tika ieskandināta ar baznīcas zvanu skaņām, kurām sekoja draudzes mācītāja Raita Šēnera vadīts svētbrīdis un Lutera draudzes kora dziedājumi. Mācītājs savā uzrunā aicināja ieklausīties pārdomās par mūsdienu izaicinājumiem kristīgajai baznīcai. Par norisēm, kas notiek pasaulē un to, kā tās atspoguļotas Bībelas gaismā.

Turpinājumā bija iespēja noskatīties Liepājas tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātra izrādi – “Koki sapņo mīlestības eņģeļu gaismā” režisores Vitas Pētersonas vadībā.

Izrādē tika apspēlētas dažādas Bībeles tēmas. Vēsts tika izstāstīta caur 3 koku piedzīvoto– sākot ar radīšanas dienu, kurai sekoja koku “liktenis” - mežstrādnieka cirvis un pārtapšana galdnieka darbnīcā. Pārtap par silīti nozīmēja - kalpot par šūpuli Kristus Bērnam, pārtapt par laivu nozīmēja - kalpot par zvejnieka Sīmaņa laivu, no kuras Jēzus uzrunāja klausītājua, bet pārtapt par krustu nozīmēja - piedzīvot Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Tādejādi katrs no kokiem ieguva savai “dzīvei” īpašu jēgu, kura nelīdzinājās koku sākotnējam sapnim - pārtapat par bagātnieku laivu, bagātnieku kuģi vai augstāko koku pakalnā, no kura cilvēkiem raudzīties uz debesīm.

Vakara gaitā draudzes mācītājs klātesošos iepazīstināja ar dažādiem interesantiem vēsturiskiem faktiem un notikumiem no Lutera baznīcas, kā arī piedāvāja aplūkot draudzes muzeju.

Savukārt Baznīcu nakts izskaņā klausītājus priecēja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas simfonsikā orķestra priekšnesumi diriģenta Reiņa Lapas vadībā.

Pirms došanās mājās visi vienojās lūgšanā “Mūsu Tēvs debesīs”.

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »