Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
Lasīt recenzijas-piezīmes
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
„Vieta, kur stāvēt” - Džīns Edvards Vīts
2013.01.22 16:12 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Šī grāmata palīdzēs ikvienam iepazīt reformācijas notikumus saistībā ar M. Lutera dzīvi, saistīt tos vēsturiskā kontekstā un ieraudzīt daudzus notikumus, kurus sekmēja M. Lutera paveiktais darbs, viņa paša dzīve un viņa sekotāju atbalsts un tālākā darbība.

 

Tie, kuri vēlas papildināt zināšanas par reformācijas nozīmi un Mārtiņa Lutera atstāto mantojumu vai arī kuriem ir neskaidrs reformācijas dienas nozīmīgums, tās jēga un sekas uz visu turpmāko luteriskās ticības izaugsmi, iesaku izlasīt šo grāmatu, jo tā dod ne tikai brīnišķīgu kopsavilkumu Mārtiņa Lutera biogrāfijā, bet arī koncentrētu reformācijas jēgas un būtības izklāstu. Šī grāmata palīdzēs ikvienam iepazīt reformācijas notikumus saistībā ar M. Lutera dzīvi, saistīt tos vēsturiskā kontekstā un ieraudzīt daudzus notikumus, kurus sekmēja M. Lutera paveiktais darbs, viņa paša dzīve un viņa sekotāju atbalsts un tālākā darbība.

Rakstnieka valoda ir viegli uztverama un teksts viegli lasāms, autors vienkāršotā veidā palīdz saprast vēsturiski sarežģītos notikumus 16. gadsimtā. Autors atklāj M. Lutera uzskatus par Bībeles neaizstājamo vērtību ticīgo dzīvēs, Evaņģēlija brīnišķīgo pasludinājumu ikvienam grēciniekam, cilvēka pestīšanu neatkarīgi no viņa darbiem, bet gan no Dieva žēlastības, svētīgas ģimenes dzīves parauga veidošanu, izglītības nozīmi ne tikai cilvēka zināšanu ieguvē, bet arī izaugsmei ticības dzīvē, kā arī vēl un vēl, kas M. Luteram bija svarīgs, mainot maldīgo priekšstatu par ticību, Baznīcu, reliģiju un ticīgajiem.

Grāmata sastāv no trīs daļām. Pirmā ir Mārtiņa Lutera dzīves apraksts, kas arī dod pilnīgu reformācijas atspoguļojumu. Otrā daļa atklāj Mārtiņa Lutera raksturu, bet trešā dod ieskatu Mārtiņa Lutera atstātajā mantojumā.

Grāmata atklāj M. Lutera pūles un ciešanas, prieku un gandarījumu par to, kas viņam ir svēts un neaizstājams. Tā atklāj to, kas M. Luteram lika nostāties pret pasaulē valdošo uzskatu, politiskajām un garīgajām autoritātēm. Lai arī kādas briesmas un sodi viņam draudēja, viņš neatkāpās no Tā, kam tic un uzticas – „Te es stāvu un citādi nevaru. Dievs, palīdzi man! Āmen.”

Dieva vārds deva ticību mūsu ticības tēvam, Bībele, īpaši Evaņģēlijs, bija viņa stiprinājuma un panākumu avots. Uzticēšanās Jēzum Kristum mainīja M. Lutera dzīvi pilnībā, jo viņam bija vieta, kur stāvēt. Tas ir Dieva vārds, kas ir dots arī mums.


Vairāk par grāmatu un citām Luterisma mantojuma fonda izdotajām grāmatām lasiet šeit -  http://www.lmf.lv/LMF/Jaunumi/Jaunumi.html


Atsauksmes
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »