Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Svētais Vakarēdiens
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Draudze
 Draudzes aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Muzejs
 Vēsture
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mūzikas jaunumi
 Draudzes avīze
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 No Mārtiņa Lutera
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Pārdomām
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Pieteikumi un anketas

 

Jaunumi

Par aktuālākajiem jaunumiem, izmaiņām un regulārajām aktivitātēm interesēties pie draudzes mācītāja, draudzes kancelejā vai skatīt Kalendārā

 Kontakti


Draudzes mācītājs
Raitis Šēners
tel. 26417168
raitissheners@inbox.lv


Draudzes priekšnieks
Uģis Deķeris
tel. 26324444
dekeris@hotmail.com

Copyright 2010; Created by MB Studija »