Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Laipni gaidīti
Lutera draudzē un baznīcā! 

~~~~~~~~~~~~~~~

KLUSAJĀ NEDĒĻĀ UN LIELDIENU LAIKĀ DIEVNAMS ATVĒRTS LŪGŠANĀM


 • 05.aprīlī - PŪPOLSVĒTDIENA no pl. 11.00 - 13.00

 • 09.aprīlī - ZAĻĀ CETURTDIENA no pl. 18.00- 20.00

 • 10. aprīlī – LIELĀ PIEKTDIENA no pl. 11.00 -13.00

 • 12. aprīlī – LIELDIENAS no pl.07.00 – 09.00

 • 12. aprīlī – LIELDIENAS no pl.9.00 – 11.00

 • 12. aprīlī – LIELDIENAS no pl.11.00 – 13.00

 • 19. aprīlī- BALTĀ SVĒTDIENA no pl. 11.00 – 13.00

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Tieslietu ministra skaidrojums par ierobežojumiem baznīcās 30.03.2020

    Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus, aizliedzot arī jebkādus privātos pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.


    Attiecībā uz reliģisko organizāciju darbību tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda, ka rīkojumā ir noteikts, ka ir aizliegtas reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties. Taču dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, tādējādi minētās darbības ir atļautas.

  Tieslietu ministrs Jānis Bordāns:“Tā ir pozitīvā ziņa ārkārtējā situācijā – dievkalpojumi nav aizliegti, taču nav atļauta organizēta pulcēšanās uz tiem – fiziskā klātbūtne, lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību. Tas nenozīmē, ka cilvēkiem nav iespējas lūgties. Šoreiz to darīsim, paliekot mājās, savās ģimenēs! Tādā veidā mēs būsim vienoti un palīdzēsim ārstiem un māsiņām, robežsargiem un policistiem, visiem, kas šobrīd cīnās pret vīrusa Covid-19 izplatību.”

  Ņemot vērā to, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi rīkojuma noteikumi par distancēšanos. Šobrīd rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiskajās vietās (t.sk. reliģisko norišu vietās) tomēr, ikvienam ir jāievēro 2 metru distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma videotiešraidi.

  Tieslietu ministrs aicina palikt mājās un iespēju robežās saziņai ar dievnamiem un liturģiskajām procedūrām izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus, t.sk. sekojot līdzi dievkalpojumiem tiešraidē un tiešsaistē.

  Tieslietu ministrs Jānis Bordāns augsti novērtē reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnamu apmeklējuma, tā vietā aicinot reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus. Tāpat tieslietu ministrs aicina visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par jauniem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot 2 metru distancēšanos, nodrošinot maksimālo piesardzību.

  Tieslietu ministrijas pārstāvji drīzumā tiksies ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu Lieldienu svētku norisi reliģiskajās organizācijās.

  Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Aicinājums un atgādinājums draudzes locekļiem nomaksāt ikgadējo draudzes locekļa nodevu.

    Šāda kārtība pastāv saskaņā ar LELB Satversmes prasībām 2:27;30.

  "Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot savu piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja.

  Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)" par draudzes locekļa piederību un pienākumiem pret draudzi.

  To iespējams paveikt 2 veidos, kā ērtāk:

  a) draudzes kancelejā pieņemšanas laikā vai atsevišķi norunātā laikā,

  b) vai to ir iespējams iemaksāt draudzes bankas kontā ar norādi par personu vai personām, un konkrēto gadu.


  Pateicība visiem tiem , kas savlaicīgi sakārto draudzes piederības jautājumus.

  Draudzes Padome

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  19.aprīlī pēc dievkalpojuma ir paredzēta Draudzes 2019. gada pārskata pilnsapulce.

  Aicināti ierasties visi Liepājas Lutera draudzes locekļi.

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Liepājas Lutera draudze aicina uz Iesvētes mācībām

  Sākums 2019.gada 13. martā pl.18.00

  Draudzes namā Jelgavas ielā 58

  Sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas saņemt kristību, iesvēti vai vēlas noslēgt laulību baznīcā, vai saņēmuši uzaicinājumu kļūt par krustvecākiem, vai vienkārši vēlas uzzināt vairāk par kristīgās ticības pamatiem.

  Iesvētes nodarbību plāns sk. Galerija


  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Dievkalpojums katru svētdienu plkst. 11.00

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Katru svētdienu plkst. 11.00 draudzes svētdienas skolas nodarbības.

  Pulcēšanās Liepājas Lutera draudzes baznīcā.

  ~~~~~~~~~~~~~~~


  Par aktuālākajiem jaunumiem, izmaiņām un regulārajām aktivitātēm interesēties pie draudzes mācītāja, draudzes kancelejā vai skatīt Kalendārā


 •  Liepājas Lutera draudze
  Rekvizīti:

  Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

  Reģ. Nr. LV90000100405

  Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

  A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

  Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

   Ziedojumi

  Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

  nodibinājums
  "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
  VRN 40008239998
  Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
  Konts
  LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
  SEB banka, UNLALV2X

   Kontakti
   Draudzes mācītājs
   Raitis Šēners

   

  .

   Trešdienās 16:00 – 18:00

   Ceturtdienās
   17:00 – 20:00

   Mob. tālr. 26417168

   e-pasts: 
   raitissheners@inbox.lv

            ~~~

   Draudzes priekšnieks
   Uģis Deķeris

   Ceturtdienās
   18:00 – 20:00

   Mob. tālr. 26324444

   e-pasts:
   ugis.dekeris@gmail.com

            ~~~

   Draudzes priekšnieka
   vietnieks Edgars Ķeris

   Svētdienās pēc
   dievkalpojuma

   Mob. tālr. 28663022

             ~~~

   Draudzes lietvede-
   sekretāre Austra Vītola:

   Trešdienās 15:00 – 18:00

   Ceturtdienās
   16:00 – 18:00

   Svētdienās pēc
   dievkalpojuma

   Mob. tālr. 26164064,
   

             ~~~

   Draudzes e-pasts:
   lutersliepaja@inbox.lv

   Draudzes aktivitātes
   BAZNĪCĀ

   (Jelgavas ielā 62)

   Dievkalpojums ar
   sakramentu

   Svētdienās 11:00

   Lūgšanu stunda
   
  (mazajā zālē)

   Otrdienās 18:00

   Grāmatu galds

   Mēneša pirmajā svētdienā
   pirms un pēc
   dievkalpojuma

   DRAUDZES NAMĀ

   (Jelgavas ielā 58)

   Svētdienas skola

   Svētdienās 11:00

   Mēneša 3. svētdienā
   10:30

   Jautājumu un atbilžu
   pēcpusdiena

   Mēneša 3. svētdienā
   pēc dievkalpojuma

   12:30

   Kora mēģinājumi

   Svētdienās 10:00
   (baznīcā)

   Iesvētes mācības

   Trešdienās 18:00

   Bībeles studijas

   Ceturtdienās 18:00

   Bibliotēka

   Svētdienās 10:00 – 14:00

   Dāmu komitejas
   sanāksme

   Mēneša pirmajā
   otrdienā 17:00

   Padomes sēdes

   Reizi ceturksnī
   pēc iepriekšējas vienošanās

   Drēbju kamera

   Trešdienās un
   ceturtdienās
   15:00-18:00

             ~~~

   Draudzes mājas lapas
   administratoru e-pasti:

   aija_kupcha@inbox.lv

    lutera_draudze@inbox.lv

  Copyright 2010; Created by MB Studija »