Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://www.liepajasluteradraudze.lv/?ct=lasit&fu=read&id=17

„Dievs, kāpēc Tu guli?” - Leifs Andersens

Lutera draudze
2013.01.22 16:27

„Spirdzinošs” skatījums uz Bībeli, Dievu – valdītāju un mīlestības iemiesotāju, ciešanām un prieku tajās.


 

Grāmata sniedz iespēju rast atbildes par ciešanām un to cēloņiem, kas tās pieļauj un kāpēc. Autors liek paraudzīties uz atsevišķām Rakstu vietām no citāda skatu punkta un parāda, ka jebkas (pat Bībele) ir pakļauta dažādām interpretācijām, protams, ne vienmēr objektīvām. Autors liek atkal ieraudzīt mums, kā Dieva bērniem, kas ir Mūsu Tēvs, cik mīlošs un audzinošs, cik gādīgs un pamācošs, cik saudzīgs un pārmācošs, un kāds ir Viņa mērķis mums, mūsu dzīvēm. Kāds ir ciešanu mērķis un ko ar tām darīt? Kā tuvoties Dievam ar visu, kas uz sirds – rūgtumu un atvieglojumu, sāpēm un iepriecinājumu, bailēm un paļāvību, dusmām un pazemību, šaubām un pateicību. Un ko darīt, kad to visu esam atdevuši Dievam? Kā Dievs atbild? Vai Dievs atbild? Kad Dievs atbild? Kam Dievs atbild? Kāpēc Dievs atbild? Kaut nedaudz no tā visa ir atrodams autora piedāvātajā grāmatā – atbilde uz mīklu par ‘gulošo’ Dievu. Cik pretrunīga ir Bībele – cik atšķirīgas un pretējas ir vai nav Vecā Derība un Jaunā Derība – gan vispārīgi, gan ciešanu kontekstā. Ko apsola viena, ko – otra? Kur rodams mierinājums, kur – stiprinājums? Kur sods par pārkāpumu, kur – ceļš uz žēlastību? Un vēl citi jautājumi, ko pārdomāt, izsvērt, saprast un atklāt no jauna. „Spirdzinošs” skatījums uz Bībeli, Dievu – valdītāju un mīlestības iemiesotāju, ciešanām un prieku tajās. 

 
Vairāk par grāmatu un citām Luterisma mantojuma fonda izdotajām grāmatām lasiet šeit -  http://www.lmf.lv/LMF/Jaunumi/Jaunumi.html